Продовжуючи розмову про компетентнісний підхід у освіті, згадаємо про 5 ключових компетенцій, якими мають володіти молоді європейці (за рішенням Ради Європи) і, відповідно, й молоді українці, як представники європейської націїї, що підтримує європейські цінності:

• Політичні й соціальні компетенції — здатність приймати відповідальність, брати участь у прийнятті групових рішень, розв’язувати конфлікти мирно, брати участь у підтримці й поліпшенні демократичних інститутів.

• Компетенції, пов’язані з життям у багатокультурному суспільстві. Щоб контролювати виявлення (відродження — resurgence) расизму та ксенофобії, клімат нетолерантності, освіта має «озброїти» молодих людей міжкультурними компетенціями: прийняття відмінностей, повага до інших і здатність жити з людьми інших культур, мов і релігій.

• Компетенції, що передбачають володіння (mastery) усною та письмовою комунікацією, які особливо важливі для роботи й соціального життя, з акцентом на тому, що людям, які не володіють ними, загрожує соціальна ізоляція. У цьому контексті комунікації дедалі важливішим стає володіння більш ніж однією мовою. (Нагадаємо, до речі, що 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні).

• Компетенції, пов’язані зі стрімкою інформатизацією суспільства. Володіння цими технологіями, розуміння їх застосування, слабких і сильних сторін та способів критичного судження стосовно інформації, поширюваної мас-медійними засобами та рекламою.

• Здатність навчатися протягом життя як основа неперервного навчання в контексті осо¬бистого, професійного та соціального життя.