22 лютого 2018 року уряд опублікував новий Державний стандарт початкової освіти, за яким навчатимуться перші і другі класи Нової української школи у наступному (2019-2020) навчальному році.

Документ розміщений на  сайті Кабміну .

Зазначимо, що одна з найважливіших відмінностей нового Стандарту — свобода вчителя у виборі та створенні освітніх програм, яка зазначена у п. 3:

  «Цей Державний стандарт є основою для розроблення типових та інших освітніх програм. Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти.

На основі освітніх програм розроблюються навчальні програми, які містять зміст предмета або курсу відповідно до конкретних очікуваних результатів, визначених цим Державним стандартом, викладений у логічній послідовності; підходи до інтегрування предмета або курсу за темами, проблемами, проектами, блоками тощо; навчальну діяльність та умови її виконання; відповідні навчальні ресурси; засоби оцінювання навчальних досягнень учнів».

Виходячи з основних положень Державного стандарту початкової загальної освіти, автори Видавничого дому «Освіта» Ольга Коршунова та Наталія Гущина розробили освітню програму інтегрованого навчального курсу «Я досліджую світ» для учнів 1-4 класів. 

Програма укладена на базі типової освітньої програми, розробленої авторським колективом під керівництвом Р.Б. Шияна, і розрахована на типовий навчальний план, зазначений у таблиці 1 документу.

 

Пропонуємо вам для ознайомлення декілька сторінок посібника для вчителя до авторського курсу О. Коршунової та М. Шастун «Я досліджую світ».

У посібнику пропонується реалізація курсу «Я досліджую світ» з використанням переважно активних методів навчання, передбачено завдання для виконання у парах та в малих групах. Перші тижні навчання спеціально розроблено зі зменшеною інтенсивністю навчання, тож учитель має змогу приділити більше уваги саме організаційним питанням, роботі учнів у класі з використанням різних форм: індивідуально, в парах, у групах.

Готуючись до занять курсу «Я досліджую світ», рекомендується спиратися на власне календарне планування уроків із навчання грамоти та математики, доповнювати кожний урок запитаннями та завданнями, розв’язання яких забезпечуватиме рішення навчальних задач зазначених курсів відповідно до їх змісту.