МОН України запровадив єдиний підхід до підвищення кваліфікації – тобто участь у вебінарах, тренінгах та семінарах також є формою підвищення кваліфікації. При цьому педагог може поєднувати різні форми підвищення кваліфікації за власним бажанням.

Основні зміни:

Оновлені правила передбачають кілька форм організації процесу: інституційну (очна, денна, вечірня, заоочна, дистанційна, мережева), дуальну, на робочому місці та на виробництві.

Щодо суб'єктів підвищення квалифікації, то ними можуть бути заклад освіти чи його підрозділ, наукова установа, юридична чи фізична особа, яка провадить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогів.

 


Важливо! Упродовж 5 років учителі мають набрати 150 годин підвищення кваліфікації. Педагогічний працівник може сам спланувати процес. Жодними нормативними документами не передбачено, що вони діляться рівними частками (по 30 годин). Таким чином кожен учитель може сам керувати процесом підвищення педагогічної діяльності та обирати суб'єктів підвищення кваліфікації, у тому числі і нашу «STEM-школу» на базі ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" за сприяння ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" та ТОВ "Видавничий дім "Освіта".