КМУ опублікував новий Державний стандарт базової середньої освіти.

Він не лише про нові вимоги до того, що має знати учень у 21 столітті. Змінено форму документа – тепер вчителі мають дуже конкретні вимоги до того, що дитина має знати, при цьому залишається  повна свобода вчителю у виборі навчальних інструментів.

Документ створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5-9-х класах.

Державний стандарт базової середньої освіти буде застосовано для здобувачів базової середньої освіти з 2022 року. Документ визначає структуру та зміст базової середньої освіти і передбачає запровадження низки інноваційних підходів, зокрема – під час оцінювання результатів та організації освітнього процесу.

Стандарт базової освіти пов'язаний зі Стандартом початкової освіти, оскільки продовжує ідею компетентнісного підходу та інших реформаторських засад.

Державний стандарт визначає мету та принципи освітнього процесу в закладах базової середньої освіти, дає загальну характеристику змісту навчання, пояснює вимоги до обов’язкових результатів навчання та орієнтири для їхнього оцінювання. У документі окреслено ключові компетентності, якими мають оволодіти школярі по закінченню кожного з двох циклів – адаптаційного (5-6 класи) і базового предметного навчання (7-9 класи), та наскрізні вміння.

Державний стандарт також містить дані про загальний обсяг навчального навантаження учнів у базових навчальних планах, орієнтири для оцінювання навчальних досягнень та підходи до державної підсумкової атестації. Він містить 7 варіантів базового навчального плану відповідно до освітніх потреб дітей, а також визначає рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за кожною з галузей та загалом. У документі немає поділу на предмети, натомість є освітні галузі – це означає, що розробники освітніх та навчальних програм зможуть як втілювати певну навчальну галузь через окремий предмет, так і комбінувати їх для інтеграції.

Ми заванажили документ у розділ «Нормативні документи (Основна школа (загальні))», і ви можете у будь-який момент скористатися ним у надійному джерелі з посиланням на офіційні сайти державних установ.