Історія

Автори: Левітас Фелікс Львович, Дудар Ольга Володимирівна, Беззуб Юрій Віленович 

   

Відеопрезентація підручника історії України для 9 класу

  
 

Авторська концепція підручника з історії України для 9 класу

 

 

 

Автори: Пометун Олена Іванівна, Малієнко Юлія Борисівна, Мороз Петро Володимирович

 

Календарно-тематичне планування

5 клас 6 клас
 

Авторська концепція підручників з історії

 

6 клас. Інтегрований курс історія України. Всесвітня історія. Методичні рекомендації до практичного заняття №2 (параграф 14)

 

Авторська концепція підручника з Всесвітньої історії, 7 клас (у трьох частинах), автор - Щупак І.Я.

  
 

LearningApps.org - безкоштовний сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні вправи або використовувати вже готові, як у роботі з інтерактивною дошкою так і для виконання індивідуальних вправ учнями.

На сайті доступна велика база завдань, розроблених учителями з різних країн для усіх предметів шкільної програми. Кожен із ресурсів можна використати на своєму уроці, змінити під власні потреби, розробити схожий чи зовсім інший навчальний модуль. 

Перейти на ресурс

РекомендуЕмо ресурси інтернету та дидактичний матеріал

5 клас. Історичні джерела  5 клас. Історія як навчальний предмет і наука  5 клас. Знайомство з історією  5 клас. Археологія — наука про життя найдавніших людей  5 клас. Україна в ХІХ – ХХ ст.  5 клас. Давні слов’яни  5 клас. Україна козацька  5 клас. Грецькі міста-колонії  5 клас. Відлік часу в історії  5 клас. Кочові племена на території України  Знайомство з історією. Історія України. 5 клас.  5 клас. Повсякденне життя часів Київської Русі  5 клас. Події в історії  5 клас. Люди в історії  5 клас. Українське село та місто у 18-19 ст.  5 клас. Найвідоміші храми України  5 клас. Княжа Русь  5 клас. Замки і палаци  5 клас. Українська революція та перші десятиліття радянської влади  5 клас. Україна в ІІ світовій війні та Великій Вітчизняній війнах  5 клас. Книги та мініатюри  5 клас. Ікони як історичні пам`ятки  7 клас. Виникнення та розвиток Київської Русі  7 клас. Княгиня Ольга  7 клас. Початок правління князя Володимира. Запровадження християнства як державної релігії  7 клас. Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого  7 клас. Політичний, соціальний устрій та господарське життя Київської Русі  7 клас. Володимир Мономах  7 клас. Слово о полку Ігоревім  7 клас. Кросворд до теми «Культура Київської Русі періоду роздробленості»  7клас. Анна Ярославна  7 клас. Галицько-Волинська держава  7 клас. Галицько-Волинська держава за князя Данила Романовича  7 клас. Галицько-Волинська держава за наступників Данила Галицького  7 клас. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича  7 клас. Українські землі у складі ВКЛ та інших держав  8 клас. Українські землі в XVI столітті  8 клас. Виникнення Запорізької Січі  8 клас. Подорож на славний острів Хортиця  8 клас. Козацькі звичаї та традиції  8 клас. Утворення української козацької держави – Гетьманщини  8 клас. Богдан Хмельницький  8 клас. Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями  8 клас. Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення зборівської угоди  8 клас. Передумови Національно-визвольної війни. Б. Хмельницький, його сподвижники  8 клас. Українсько-московська міждержавна угода 1654 року. Воєнні дії 1654-1655 рр.  8 клас. Українські землі в 60-80-х рр. XVII століття  8 клас. Видатні постаті доби «Руїни»  9 клас. Українські землі у складі російської та австрійської імперій наприкінці ХVІІІ-ХІХ ст.  9 клас. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.  9 клас. Культурне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст  9 клас. Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ століття  9 клас. Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху  9 клас. Кирило- Мефодіївське братство  9 клас. Наш край наприкінці ХVІІІ - у XІX ст.  10 клас. «Україна в роки Першої світової війни. Початок Української революції»  10 клас. Робота з документами до теми “Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції ”  10 клас. Хронологія та понятійний апарат  11 клас. Початок Другої світової війни та зміна кордонів України  11 клас. Окупація України військами Німеччини  11 клас. Україна на завершальному етапі війни  11 клас. Культура в роки війни  11 клас. Фотоматеріали  11 клас. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х – на початку 50-х років  11 клас. Україна в період повоєнної відбудови  11 клас. Радянізація західних областей України