Учені НАПН України — українським учителям
Програма серпневої веб-конференції Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України – українським учителям»
Час Тема виступу Виступаючі
10:00-10:30 Відкриття веб-конференції Рогова Віра Борисівна,
заступник міністра освіти і науки України

Кремень Василь Григорович,
Президент НАПН України
10:30-10:50 Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти — можливості для автономії закладу освіти Ляшенко Олександр Іванович,
академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України
10:50-11:10 Модельні навчальні програми Інституту педагогіки для 5-6 класів нової української школи Топузов Олег Михайлович,
віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України
11:10-11:40 Цілісна система освіти для 5-6 класів НУШ Засєкіна Тетяна Миколаївна,
заступник директора Інституту педагогіки НАПН України

Коршунова Ольга Вікторівна,
головний редактор ТОВ «Видавничий дім «Освіта», вчитель інформатики ліцею Престиж м.Києва
11:45-12:00 Нова українська початкова школа і виклики сьогодення Онопрієнко Оксана Володимирівна,
завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук
12:00-12:20 Моделювання технології управління професійним розвитком педагогічних працівників в умовах Нової української школи Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України
12:20-12:40 Психологічне благополуччя підлітків в умовах Інфодемії: міфологізація COVID - 19 та її наслідки  Найденова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової раоботи Інституту психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України 
12:50-13:10 Шляхи антикрихового супроводу закладу освіти у випадку суїциду (буліциду)  Умеренкова Наталя Федорівна, кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології НАПН України, координатор Науково-практичного центру психологічних інновацій
13:10-13:40 Діти с особливими потребами в умовах кризових викликів: навчання та супровід  Прохоренко Леся Іванівна,
директор Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, доктор психологічних наук

Орлов Олег Вікторович,
заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, кандидат психологічних наук
13:40-14:10 Психологічна служба у супроводі освітніх реформ  Панок Віталій Григорович,
член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України
14:10-14:30 Хмаро орієнтовані системи відкритої науки у діяльності вчителя Шишкіна Марія Павлівна,
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
14:10-14:30 Теоретико-методолгічні та прикладні засади розвитук обдарованої особистості Малиношевська Альона Василівна,
заступник директора з наукової роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України
14:50- 15.10  Концептуальні засади формування національно-культурної ідентичності у школярів  Журба Катерина Олександрівна, головний науковий співробітник лабораторії морального, громадянського і міжкультурного виховання, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник