«Нова українська школа» в дії

Участь видавництв у реалізації концепції "Нової української школи" 

  
    Реформа освіти — це не одномоментний акт, і вона не може відбутися у конкретний день і конкретний час. Реформування — довготривалий процес із залученням численних учасників: не тільки Міністерства освіти і науки України та закладів, що йому підпорядковані на місцях, а й учнів, учителів, адміністрації шкіл, батьків, місцевих громад, організацій, які тим чи іншим чином забезпечують якість та безперервність навчального процесу. Важливу роль у ньому відіграють видавництва навчальної літератури.
    Видавництва, засновники проекту "Якість освіти" підготували й розпочали випуск навчальних посібників відповідно до оновлених програм і рекомендацій МОН. Це і є перший практичний крок до реалізації концепції "Нової української школи".
    За основу у підготовці нової навчальної літератури ми взяли методичну систему "Щоденні 5".  
 

Методична система «Щоденні 5» (відео платформи ЕdEra)

  
 
 
"Щоденні 5", на жаль, не можуть бути у повному обсязі використані в умовах сучасної школи. Для ефективного використання даної системи вчителем загальноосвітнього навчального закладу "Щоденні 5" було адаптовано нашим авторським колективом до реальних умов сьогодення. Всі, пропоновані системою види робіт: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе — використовуються вчителем протягом тижня крок за кроком, від уроку до уроку. Тому нашу адаптовану методику ми називаємо "Щотижня 5". 
 

Навчально-методична література, що реалізує концепцію "Нова українська школа" з використанням методики "Щотижня 5"

Навчальні посібники для 2, 3 і 4 класів "Навчаємось висловлюватися. Українська мова"  Автори: М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик
    Ці посібники для вчителя, який намагається сформувати у своїх учнів ключові компетентності — комунікативну і вміння вчитися — найважливіші у сучасному світі. Завдяки систематичній роботі з зошитами, діти оволодіватимуть грамотною сучасною українською мовою і мовленням. Головним результатом такої роботи буде вміння молодших школярів будувати власні висловлювання — есе на задану або власне обрану тематики.  
 
Ознайомчі фрагменти посібників
1 1 1
    Щоб замовити посібники, перейдіть за посиланнями нижче:  
2 клас     3 клас     4 клас
 
 
Навчальні посібники для 2, 3 і 4 класів "Вчуся бути читачем. Літературне читання"  Автор: О.В. Вашуленко
     Завдяки різним видам робіт, які сприятимуть розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності: слухання і розуміння, говоріння, читання, — вчитель сформує в учнів повноцінну навичку читання вголос і мовчки як базову у системі початкової освіти.
  
Ознайомчі фрагменти посібників
1 1 1
      Щоб замовити посібники, перейдіть за посиланнями нижче:

2 клас  3 клас  4 клас

  

Навчальні посібники для 2, 3 і 4 класів "Українська мова у схемах і таблицях"  Автори: М.С. Вашуленко, Н.А. Васильківська, С.Г. Дубовик

 

     Вікові особливості сучасних молодших школярів диктують вчителю необхідність адаптувати навчальний матеріал таким чином, щоб він сприймався учнями легко, просто, захопливо і відповідав їхньому життєвому досвіду. Схеми і таблиці — найкращий спосіб такого подання. Цікава, зрозуміла та стисла форма посібників сприятиме розвиткові мовлення учнів, формуванню у них уміння вчитися самостійно, а найголовніше — самостійно систематизувати та унаочнювати інформацію.

 

Ознайомчі фрагменти посібників
1 1 1 1
     Щоб замовити посібники, перейдіть за посиланнями нижче:

2 клас  3 клас  4 клас  2-4 класи

 
Навчальні посібники для 2, 3 і 4 класів "Математика у схемах і таблицях"  Автор: Д.В. Васильєва
     Сучасні учні звикли до яскравих і динамічних мультфільмів, і математичні правила та закони краще запам’ятовують якщо вони подані наочно і компактно.
     У посібнику окрім схем і таблиць міститься велика кількість яскравих якісних малюнків, що залучають емоційну і образну пам'ять дитини і допомагають швидко й усвідомлено запам’ятовувати абстрактні поняття, властивості цих понять та математичні закони. Крім того, у посібнику прослідковується зв'язок математики з життям.
Ознайомчі фрагменти посібників
1 1 1 1 1
       Щоб замовити посібники, перейдіть за посиланнями нижче:

1 клас  2 клас  3 клас  4 клас  1-4 класи