Словник методиста

Інноваційна педагогічна діяльність заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики.
Критичне мислення це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, яке сприяє розвитку такої особистісної риси, як креативність, і формує творче мислення, а отже, творчу особистість.
Інтерактивне навчання це навчання, побудоване на основі спілкування та взаємодії, що реалізуються і в технологіях, і в методах, і в організаційних формах.
e-Learning використання Інтернет-технологій для надання широкого спектра рішень, що забезпечують підвищення знань та продуктивності праці; e-Learning базується на трьох основних принципах: робота здійснюється по мережі; доставка навчального контенту кінцевому користувачу здійснюється за допомогою комп’ютера з використанням стандартних Інтернет-технологій.
Скрайбінг новітня техніка презентації, мова людини, що виступає, ілюструється "на льоту" малюнками фломастером на білій дошці (або аркуші паперу); виходить ніби "ефект паралельного слідування", коли ми й чуємо і бачимо приблизно одне і те ж, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах.
STEM-освіта (S - science, T - technology, E - engineering, M - math) це система освіти, заснована на ідеї навчання дітей за чотирма профільними дисциплінами у міждисциплінарному та прикладному спрямуваннях.
STEAM-освіта (S - science, T - technology, E - engineering, A - art, M - mathematics) - система освіти, стимулююча оволодіння знаннями і навичками технологічних наукових напрямів.
Технологічна компетентність складова соціально-професійної компетентності, яка дозволяє швидко та ефективно вирішувати професійні проблеми й завдання за допомогою використання різноманітних технологій.
«Перевернуте навчання» це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відеофрагментів із навчальним матеріалом наступного(!) уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а в класі час використовується на виконання практичних завдань.
«Перевернутий клас» це така педагогічна модель, в якій типова подача лекцій та організація домашніх завдань міняються місцями. Учні дивляться вдома короткі відеолекції, в той час як у класі відводиться час на виконання вправ, обговорення проектів та дискусії. Відеолекції часто розглядаються як ключовий компонент в «перевернутому» підході, вони створюються викладачем і розміщуються в Інтернеті.
Змішане навчання це форма навчання, за якої учень освітнього закладу навчається, принаймні частково, через онлайнові засоби. Зазвичай при такому навчанні: - матеріали подаються в електронному вигляді; - існує можливість здавати роботу в електронному вигляді; - відбувається регулярне оцінювання з коментарями; - надається можливість групової роботи; - існують засоби електронного відслідковування успішності; - очне навчання базується на принципах інтерактивності.