На допомогу всім вчителям та видавництвам навчальної літератури, які сьогодні забезпечують навчання українських учнів за кордоном, Видавничий дім "Освіта" підготував список посилань на підручники нашого видавництва. Для зручності навчання, електронні версії наших підручників можна викладати на сайти організацій, які опікуються навчанням українських школярів.

Керівництво "Видавничого дому "Освіта"

 

In order to help our teachers and publishers that currently provide with educational process of Ukrainian pupils abroad, Osvita Publishing House has prepared the list of links to our textbooks. For your convenience all the electronic versions of our textbook could be posted on the websites of organizations engaged in this educational process.

Management of the Osvita Publishing House