У нас іще одна новинка для вчителів Нової української школи — методичний посібник для вчителя «Навчання української мови у 2 класі» є у вільному доступі на сторінці «Українська мова та читання)» у розділі «Авторські методики (Нова українська школа)».

У новій типовій освітній програмі з мовно-літературної освітньої галузі, розробленій під керівництвом О. Я. Савченко, зазначено: «Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток дитячої особистості засобами різних видів мовленнєвої діяльності; формування ключових, комунікативної і читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного і національного самовияву, послуговуватися нею в особистому і суспільному житті, у міжкультурному діалозі; розвиток емоційно-чуттєвого досвіду, мовленнєво-творчих здібностей».

Авторами підручника «Українська мова та читання» для 2 класу НУШ М. С. Вашуленком та С. Г. Дубовик створено методичний посібник для вчителя. Пропоновані в ньому методичні рекомендації до проведення уроків автори рекомендують розглядати не як завершені плани-конспекти, а як матеріал, на основі якого можна будувати навчальний процес з урахуванням особливостей кожного конкретного класу і можливостей своїх учнів. Це стосується і визначення мети уроків, яка є орієнтовною, тому вчитель може змінювати, уточнювати і доповнювати її з огляду на реальні потреби, виходячи з аналізу навчально-виховного процесу.

Слід узяти до уваги, що повноцінне опанування учнями навчального матеріалу з української мови учнями 2 класу буде забезпечено за умови використання вчителем усього навчально-методичного комплекту до підручника, який охоплює:
1. Навчальні посібники для учнів:
• Робочий зошит з української мови: Частина 1 (І семестр); Частина 2 (ІІ семестр);
• Зошит моїх досягнень;
• Навчаємось висловлюватися;
• Навчальні словники — орфографічний, словник синонімів, антонімів, найпоширеніших
фразеологізмів, словник термінів.
2. Посібник для вчителя:
• Навчання української мови у 2 класі.