Web-STEM-школа - 2017

Василашко І.П. Теоретичні аспекти STEM-освіти. Стан впровадження в Україні

Бутурліна О.В. Мотиваційна та технологічна готовність учасників навчально-виховного процесу до впровадження STEM-освіти

Рождественська Л.В. STEM-школа:результативна освіта

Война Г.Г. Перспективи,зміни й нова школа

Дзюба С.М. Напрям STEM-освіти - робототехніка та інтернет речей

Стеценко І.Б. Від STREAM-навчання дошкільників до STEM-освіти

Стеценко І.Б. Виховання інженерів-фантазерів

Зіганжилова А.М. STEM-середовище, яке виховує дослідників

Коршунова О. В. Дослідницькі методи навчання у початковій школі

Гущина Н.І. Метод проектів у навчально-виховному процесі

Дудіч Г.В. Успішні практики впровадження STEM-освіти в школі на прикладі інтегрованого проекту «Яблуко»

Васильєва Д.В.Реалізація STEM-підходів на уроках математики в основній школі

Гвардіонова О.В. Реалізація STEM-підходів у початковій школі

Братошевська С.В. Реалізація STEM-освіти через проектну діяльність: з досвіду роботи

Гончарова Н.О. Використання ігрових технологій при вивченні STEM-дисциплін

Воронкін О.С. Трирівневий підхід до організації особистісно зорієнтованого навчання фізики.

Web-STEM-школа - 2018 (зимова сесія)

Ніколаєва О. В.STEAM-проект «Книжкова полиця»

Василашко І. П.STEM-проекти як інструменти навчальної діяльності

Бондарчук О. І.Психологічна компетентність учителя Нової української школи: поступ до професіоналізму

Барна О.В.STEM-освіта: реальні кроки до успіху

Братошевська С.В. Мейкерство як напрям впровадження STEM-освіти (з досвіду роботи)

Рожанчук І. В.STEM з позиції вчителя-філолога

Дудіч Г. В. Загальноєвропейський освітній портал Scientix: STEM-проекти, ресурси, вебінари і не тільки

Рождественська Л. В. STEАM-проекти в шкільній освіті

 

Васильєва Д. В. Урізноманітнення форм навчання математики в контексті STEM-освіти досвіду роботи)

Фрол М. А. Впровадження елементів STEM-освіти на уроках англійської мови

Воронкін О. С. Використання засобів відеоаналізу у курсі фізики STEM-проекти, ресурси, вебінари і не тільки

Ластовець А. А. Практична електроніка в навчальному процесі

 

Шлапак А. В. Всеукраїнський фестиваль "STEM-освіта": ідеї, можливості, перспективи контексті STEM-освіти досвіду роботи)

Біда Д. Д. Ресурсний центр «Колосок» - складова STEM-освіти в Україні

Маслова Н. О. Феномен покоління Z - революція в системі освіти ресурси, вебінари і не тільки

Бутурлим Т. І. Сучасні підходи щодо здійснення ґендерного виховання старшокласників

Єлізарова В. Г. Елементи STEM-освіти на уроках математики

Патранюк І. П. STEM - сучасний підхід до навчання

Гущина Н. І. Мобільний додаток Google як інструмент дослідника

Дзюба С. М. Новий формат навчання: освітні хакатони, «Роботрафік-2018»

Окулова О. В. Впровадження елементів STEM-освіти у навчанні природничих наук

Войчишин О. Д. Участь Показової школи у міжнародних STEM-проектах

Дзюба А. М. Система формування STEAM-компетентностей

Вагіна Н. С. Від ерудита до полімата: навчання інтеграції математичних знань

Лазаренко А. С. Фізичні таблиці як джерело інформації

Борилюк В. А. Формування життєвих навичок через розвиток здібностей

Казачкова Н. О. Фестиваль "Наука на сцені": запрошення до участі

Струнін І. В., Сайченко І. О. Цифрова лабораторія - інтегрування в систему освіти

Мостєпан Н. М. Особливості використання веб-квестів у популяризації STEM-професій

Бондаренко Н. О. Розвиток інтересу учнів до науки через впровадження STEM-освіти

Самборська Н. В. Шкільна академія підприємництва в рамках STEM-освіти

Горбань В. О. Віртуальна аерокосмічна школа в системі STEM-освіти

Рашевська Т.В., Блоха О.М. Особливості роботи STEM-центрів за децентралізації

Єлісєєв А. В. Кроки STEM-освіти: авіамоделювання

Сотніченко О.В. Від класичної геометрії до олімпіадних задач програмування

Новосьолова А. О. Як побудувати цілий світ за допомогою програми Excel

Сисоєва О. В. Computer Architecture Vocabulary (розробка уроку - MS Sway)

Шастітко Н. О. Новітні технології створення презентацій

Луценко О.О., Паегліт І.А., Шибка О.С. Як навчають майбутніх Корольових

Іванов С. А. Система тренінгів з основ програмування (платформа Arduino)

STEM-школа - 2019 (лютий-березень)

лютий (IV зимова сесія)

Кириченко Микола Олексійович: STEM і сучасна вітчизняна освіта

Патрикеєва О. О.: Нова парадигма освіти крізь призму STEM-освіти

Бутурліна О. В.: STEM на Дніпрі

Василашко І. П.: Новій українській школі - нового вчителя

Мукій Т. В.: 10 кейсів упровадження STREAM-освіти у роботу НУШ

Маслова Н. О.: Покоління Z: технологія життєвого проектування

Ткаченко Т. Б.: STEАM-лабораторія в моделі SAMR. Практичний досвід

Деркач Т. Л.: Як зробити знайомство з професіями цікавим для учнівської молоді

Лапіка І. О. та ін. : STEM-навчання: ненудні екскурсії

Розуменко І. М. та ін.: STEАM-проект «Зодіакальні сузір′я»

Звонарьова Л. В.: Чи є чарівні речі, що супроводжують нас усе життя?

Андрієнкова І. Л.: Упровадження STREAM-освіти в ДНЗ

Калюжна М. В.: STEAM Challenges для дітей

Косовський А. І.: Крок за кроком до успішної STEM-школи STEM-освіти

Домотенко О. Г.: Науково-методичне забезпечення STEM-навчання у Cisco

Трибко О. Б.: Проект як засіб реалізації STEM-освіти у школі

Петров С.О.: Приклад мотиваційної лекції «Як полюбити хімію за 20 хвилин»

Реалізація STEM-підходу в курсі «Я досліджую світ»

Завадський І. О.: Інформатика. Навчаємось інтерактивно

Дудар О. В.: Історія і STEM - бути чи не бути?

Васильєва Д. В: Інновації на шляху до впровадження STEM у початковій школі

Ягенська Г. В.: Кроки до STEM-освіти на уроках біології

Зінюк І. С.: Надихаємо дітей за допомогою STEM-рішень від LEGO Education

Розанович Н. А., Будова О. М.: STEM-освіта: крок у майбутнє

Вебінари для учасників проекту «Я - дослідник»

Г. Ягенська. Дослідницька діяльністьучнів на уроках біології

Д. Васильєва. Дослідницька діяльністьучнів у контексті STEM-освіти (вчителям математики)

Н. Гущина. Створення педагогічних умов для дослідницького методу

О. Дудар. Дослідницькі методи роботи на уроках історії

В. Грома. Проведення досліджень на уроках географії у 8-10 класах

І. Твердохвалова, Г. Довжик. Практикум з дослідницьких методик в 2-4 класах

О. Богданова, Н. Гущина. Дослідницька діяльність учнів у контексті STEM-технологій

І. Зінюк. Технології та дизайн на основі Lego

STEM-школа — 2020 (зимова сесія)

Вітальне слово учасникам  «STEM-ШКОЛА - 2020» від ректора ДЗВО "УМО" Кириченка Миколи Олексійовича

І.П. Василашко. STEM-освіта – освітній бренд

Н.Б. Лимонова. Впровадження STEM та змішаного навчання за допомогою онлайн-платформи

Сізоненко, Корнієнко. Авторські програми від задуму до реалізації

Є.О. Рукіна. Формування soft skills через проєктну діяльність та інтеграцію предметів

О.К. Лізунова. Реалізація STEM-підходів на уроках польської мови

Н.М. Дяк. Виховання дослідників у дошкільному навчальному закладі

А.Л. Закладна, Я.Л.Холіна. STEM-уроки, які мотивують пізнавати світ

А.В. Євтушенко. Реалізація STEM-освіти через проєктну діяльність на уроках географії

С.О. Петров, С.А. Радогуз. Міждисциплінарний у природничих дисциплінах

О.В Коршунова. Інформатика з micro:bit. Реалізація інваріантного курсу інформатики

Н.І. Гущина. Я – дослідник 2.0: початкова школа

А.М. Бойченко. SТЕМ-лабораторія на основі micro:bit на уроках фізики

В.Л. Марченко. Мейкерство як дієвий інструмент для формування soft skills молоді

Д.В. Васильєва. Розвиток логічного мислення учнів як складова STEM-освіти

Навчально-презентаційні матеріали від журналу «Колосок»