Учені НАПН України — українським учителям

Захист України. Мистецтво. Обдарована молодь

1. Остапенко Олександр Іванович. Методичні рекомендації щодо вивчення предмета «Захист України» у ЗЗСО в 2020/2021 навчальному році

Нова українська школа. 3 клас. Підвищення кваліфікації учителів.
 

2.Ничкало Світлана Андріївна. Використання мистецтва архітектури у світоглядному становленні учня Нової української школи

 

3. Поліхун Наталія Іванівна. Особливості освітніх програм спеціалізованої освіти наукового спрямування

 

4. Сліпухіна Ірина Андріївна. Зміст і структура компетентностей для майбутньої дослідницької, конструкторської і винахідницької діяльності

 

5. Мельник Марина Юріївна. Професійне самовизначення обдарованих учнів: виклики сучасності

 

7. Бєльська Наталя Анатоліївна. Результати  дослідження взаємозв'язку інтересів та здібностей обдарованих учнів та учнівського загалу