Учені НАПН України — українським учителям

Цифрова освіта

1. Новицька Тетяна Леонідівна. Електронна бібліотека
Національної академії педагогічних наук України

Нова українська школа. 3 клас. Підвищення кваліфікації учителів.
 

2.Сороко Наталія Володимирівна. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності вчителя для впровадження та підтримки STEAM навчання в ЗЗО

 

3. Овчарук Оксана Василівна. Потреби вчителів у підвищенні фахового рівня з питань використання цифрових засобів та ІКТ в умовах карантину

 

4. Пінчук Ольга Павлівна. Електронне фахове видання “Інформаційні технології і засоби навчання”

 

5. Буров Олександр Юрійович. Кібербезпека навчального середовища: суб’єкти, об’єкти та небезпеки

 

6. Мар’єнко Майя Володимирівна. Інструменти відкритої освіти