30.10.2017

Чи існують нормативні документи щодо складання календарних планів з математики? Чи можна в календарних планах писати "Розв'язування задач"?

Відповідь на Ваше запитання дається на сторінках проекту Нова українська школа:

"Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим."

У Методичних рекомендаціях МОН України читаємо: "Вчитель має вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Водночас вчителю забезпечується право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем."

Отже, саме Ви вирішуєте, які форми і методи роботи будуть доцільними при вивченні тієї чи іншої теми, яка має відповідати Навчальним програмам з предмета — вони і є основним документом, на який повинен спиратися вчитель у своїй роботі.