26.12.2016

Необхідна допомога у визначенні, що таке гуманістичне спілкування і як вчителі його застосовують.

Стиль спілкування, який вибрав для себе вчитель, відіграє велику роль у відносинах з учнями, адже вчитель відповідає за створення сприятливих умов для психологічного комфорту дитини. За спостереженням В. Сухомлинського, помилки в поведінці вчителів призводять до «відхилень» у поведінці учнів: «в одних вони мають характер напруженості, в інших - манію несправедливих образ і переслідувань, у третіх - озлобленість, у четвертих - безтурботність, у п'ятих - байдужість...». Сьогодні існує велика варіативність стилів педагогічного спілкування (від підпорядкування до партнерства й відсутності спрямованого впливу), яка визначає складність і розмаїтість відносин учитель-учень, але зупинимось на найбільш розповсюджених.

Найбільш ефективним і оптимальним вважається демократичний стиль взаємодії. Для нього характерні широкий контакт з вихованцями, прояв довіри та поваги до них, вихователь прагне налагодити емоційний контакт з дитиною, який не пригнічує строгістю і покаранням; у спілкуванні з дітьми переважають позитивні оцінки. Демократичний педагог відчуває потребу у зворотному зв'язку від дітей в тому, як ними сприймаються ті чи інші форми спільної діяльності; вміє визнавати допущені помилки. У своїй роботі такий педагог стимулює розумову активність і мотивацію досягнення у пізнавальній діяльності. У групах вихователів, для спілкування яких властиві демократичні тенденції, створюються оптимальні умови для формування дитячих взаємин, позитивного емоційного клімату групи.

Демократичний стиль забезпечує дружнє взаєморозуміння між педагогом і вихованцем, викликає у дітей позитивні емоції, впевненість в собі, дає розуміння цінності співпраці у спільній діяльності Отже демократичний стиль спілкування ґрунтується на повазі, довірі, орієнтації на самоорганізацію, самоуправління особистості та колективу. Базується на прагненні донести мету діяльності до свідомості учнів, залучити їх до участі в спільній діяльності. Основними способами взаємодії є заохочення, порада, інформування, координація, що розвиває в учнів упевненість, ініціативність.

 

Рекомендуємо вам прочитати наступні матеріали щодо стилів педагогічного спілкування і практики їх застосування:

1. Федчик В.А. Мова, спілкування і гуманізація як чинники соціально-етичного розвитку учнів. — Електронний ресурс: http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/Pedagogica/25158.doc.htm

2. Педагогическое общение / Психология и психиатрия. — Електронний ресурс: http://psihomed.com/pedagogicheskoe-obshhenie/

3. Карандашев В. Н. Стиль педагогического общения / Основы психологии общения. — Електронний ресурс: http://ebooks.grsu.by/pedpsihologia/karandashev-v-n-stil-pedagogicheskogo-obshcheniya.htm

4. Зінченко В. Стилі педагогічного спілкування / Освіта. ua  — Електронний ресурс: http://osvita.ua/school/method/teacher/3510/

5. Танько Ю.Ю. Стиль педагогічного спілкування. — Електронний ресурс: http://irshavarbdt.ucoz.ru/publ/statti/stil_pedagogichnogo_spilkuvannja/1-1-0-110

6. Стилі педагогічного спілкування. — Електронний ресурс: http://stud.com.ua/47020/psihologiya/stili_pedagogichnogo_spilkuvannya

 

А також більш докладно про демократичний стиль спілкування дивіться у нашому матеріалі на сайті тут: http://yakistosviti.com.ua/uk/-Demokratichnii-stil-pedagogichnogo-spilkuvannia